Preferred Qualifications

  • - Pendidikan D3
  • - Mempunyai pengalaman sebagai admin gudang staff minimal 6 bulan
  • - Mempunyai pemahaman mengenai warehouse management

Responsibilities

  • -